2018-09-24 Trygghetsmöte med Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Öppet möte i Spånga församlingshus mellan kl 1830 och 2030.

Polisen och stadsdelen arrangerar mötet för att samla in information om medborgarnas uppfattning av vad som skapar otrygghet i området och idéer på lösningar, såväl kortsiktiga som strategiskt långsiktiga. Alla är välkomna, ingen föränmälan krävs.