2020-03-19 OBS Årsmötet INSTÄLLT på grund av Corona-läget

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi beslutat att senarelägga årsmötet. Detta då många av vår engagerade medlemmar är äldre och därmed utsatta för större risk.

Nytt datum är inte fastställt utan beror av hur situationen utvecklas. Kallelse kommer att skickas ut via hemsidan och e-post till medlemmar som meddelat sin e-postadress. Vi styrelsen sitter kvar till dess årsmötet kunnat genomföras.

Har du inte meddelat din e-postadress till oss, gör det genom att på enklaste sätt skicka ett mail till sekreteraren.

Styrelsen
genom/ Jan Sivertsson
sekreterare