2019-04-30 Inget Valborgsfirande på Gläntan i år

På grund av ökade kostnader och för få frivilliga är vi tvingade att ställa in valborgsfirandet i år.