2019-11-14 ”För Spångas framtid” möte på Spånga Folkan

På torsdag 14 november kl 1830 på Spånga Folkan (Spångavägen 363) genomförs ett informationsmöte om aktuella förtätningsplaner i Spånga.

Utdrag ur programmet:
* Aktuella planärenden i centrum
* Spånga Station och trafiken
* Barnperspektivet i planeringen
* Frågor till politiker
* Fortsatt arbete

Du hittar hela programmet här.