2020-03-19 Årsmötet i Solhems Villaägareförening senarelagt

Vi vet ännu inte när årsmötet kan genomföras. Kallelse kommer att gå ut via e-post till medlemmar som regisrerat sin mailadress och här på hemsidan.

Har du inte meddelat oss din e-postadress, gör det genom att skicka mail till sekreteraren.

Tema: Förtätningen av Spånga och Solhem

Årsmöteshandlingar finns här

Förslag till Förtätningspolicy finns här