2023-06-11 genomfördes årets Öppna Trädgårdar i Solhem

Traditionellt genomförs Öppna Trädgårdar 2 söndagen i juni kl 11-16.

I år var 9 trädgårdar öppna för besök, Beskrivningar ÖT 2023

Karta och beskrivning i pappersform finns också att hämta på Butik Sörgården och Fuchsia Fashion.