2023-06-11 Öppna Trädgårdar i Solhem

Traditionellt genomförs Öppna Trädgårdar 2 söndagen i juni. Mer information kommer närmare evenemanget.