2023-10-09 Höstmöte, tema Exploateringen i Spånga

Ett mycket välbesökt möte genomfördes i Spånga Folkan. Cirka 150 åhörare och representanter från Stockholms stads exploateringskontor och de politiska partierna deltog.

Slutsatsen är:
Ta del av information t ex via växer.stockholm där projekten listas stadsdelsvis med kontaktuppgifter till ansvariga projektledare. Gå på samråd och gör din röst hörd. Det är enklare att få gehör om du fokuserar på det som är positivt än om du ”bara klagar”.

Den presentation som visades av exploateringskontoret finns här: 2023-10-09 Höstmöte bilder Exploateringskontoret.

Lista över aktuella projekt i Solhem-Nälsta: 2023 Byggnationer Solhem-Nälsta.