Låna släpkärra

Föreningens släpkärra kan lånas av medlemmar i Solhems Villaägareförening.

Kontakta Leif Lennbom070-536 08 65

Kärran får lånas ett dygn eller helg i taget.
Hämtning och lämning sker måndag till fredag kl 8:00 – 10:00.

Att låna släpet är gratis, men om du inte lämnar tillbaka det i tid får du betala 320:- per dygn
(vi hyr ett annat släp till den medlem som inte kan utnyttja sin bokning).

OBS: Det är viktigt att du är försiktig med släpet och inte skadar det.

Tänk på följande:

  • Se noga till att kulkopplingen låser fast!
  • Fäst katastrofvajern i avsett fäste på bilen.
  • Se till att halvljuset är tänt (lagkrav)
  • Lasta balanserat – mellan 50 och 80kg kultryck
  • Stödhjulet måste dras upp helt innan du kör med släpet!
  • Lossa handbromsen på släpet.
  • Kör försiktigt – är du osäker, backa inte.
  • Var särskilt noga med att inte skada något då du hämtar och lämnar släpet (t ex häcken som tyvärr fått sig en eller annan törn).

Högsta tillåtna hastighet 80 km/h

Släpet väger 750 kg, max lastvikt 450kg – överskrid inte lastvikten, bilens tillåtna maxlast och din körkortsbehörighet.
Lastyta: 135*252cm, lämhöjd 35cm, lövgallerhöjd 78cm.

Dubbfria året-runt-däck, tryck 2,5 bar. OBS: får inte dras av fordon med dubbdäck.

Reko flaktrailer, bromsad med manuell tippfunktion

Släpet är helförsäkrat, självrisk 2 200:- anmäl alltid skador.