Majtalare på Gläntan

 Majtalare sedan starten 1983

1983 – Bertil Vrethammar (privatperson)
1984 – Sten Gabrielsson (privatperson)
1985 – Oskar Lindqvist (politiker, s)
1986 – Ulla Assarson-Eklöw (rektor Spånga gymnasium)
1987 – Kerstin Åslund (ordf. SDN3, fp)
1988 – Bengt Wikstad (politiker, m)
1989 – Lennart Rydberg (politiker, fp)
1990 – Christer Ahnve (v. ordf. Stockholm Fritid, m)
1991 – Barbro Noresson (politiker, m)
1992 – Eva Dannert (fritidsdirektör)
1993 – Agneta Rehnvall (politiker, m)
1994 – Carl-Erik Skårman (politiker, m)
1995 – Olle Öhman (stadsdelsdirektör)
1996 – Jack Kindberg (stadsdelsdirektör)
1997 – Abdo Goriya (ordf. SDN 3, s)
1998 – Rolf Lindström (politiker, m)
1999 – Elisabeth Sörhuus (rektor Hjulstaskolan)
2000 – Björn Begner (ordf. Spånga Fotbollsklubb)
2001 – Ann-Katrin Åslund (v. ordf. SDN 3, fp)
2002 – Åsa Ekelund (privatperson)
2003 – Py Börjeson (idrottsborgarråd, s)
2004 – Philip Olsson (rektor Bussenhusskolan)
2005 – Björn Begner (ordf. Spånga Fotbollsklubb)
2006 – Björn Begner (ordf. Spånga Fotbollsklubb)
2007 – Ann-Katrin Åslund (ordf. SDN 3, fp)
2008 – Börje Nordgaard (klubbdirektör Spånga Fotbollsklubb)
2009 – Inställt
2010 – Inställt
2011 – Inställt
2012 – Ann-Katrin Åslund (ordf. SDN 3, fp)
2013 – Björn Begner (Spånga IS Fotboll)
2014 – Pernilla van der Capellen (ordf.SolhemsVillaägareförening)
2015 – Carl-Magnus Lunner (ordf.SpångaScoutkår)
2016 – Marc Möller (SpångaBasket)