Solhem

Solhem blev 1904 namnet på det samhälle som byggdes upp på egendomarna Värsta och Kälvesta. Dessa hade inköpts 1899 av bland andra ägarna till fabriksföretagen L M Ericsson och Separator. Ett särskilt bolag – AB Hem på landet – bildades för att ordna tomter färdiga att bebyggas.

Avsikten var att erbjuda möjligheter för den allt mer trångbodda befolkningen i Stockholm att flytta ut till Spånga och bygga egna hem. En av förutsättningarna för etableringen var goda kommunikationer, i detta fall järnvägen till Västerås. Det nya området fick namnet Solhem; ett vackert och positivt namn som inte hade något samband med någon tidigare ortsbeteckning. Ett närliggande namnval hade varit Värsta, eftersom tomterna avstyckades från denna egendom. Men exploatören AB Hem på landet ansåg, kanske på goda grunder, att detta namn skulle låta mindre lockande med tanke på den planerade egnahemsbebyggelsen.

När tomterna såldes tillhandahöll AB Hem på landet byggnadsritningar som utgångspunkt för byggandet. Husen kom ofta till som självbyggen eller med hjälp av lokala byggnadssnickare. Solhemsstugorna hade ofta röd eller gul träpanel och vita knutar samt spröjsade fönster och finsnickrade förstukvistar. Många som kom att bo i Solhem var arbetare eller tjänstemän vid industriföretag i Sundbyberg.
Under 1920-talet expanderade bebyggelsen. I oktober 1921 bildades Solhems Villaägareförening som är en av landets äldsta. Föreningen har firat sitt 80-årsjubileum genom att ge ut en jubileumsskrift om Solhem. Under de år som gått har föreningen arbetat för ett väl fungerande och trivsamt samhälle; man har varit med och organiserat både midsommarfester på Gläntans idrottsplats liksom omfattande inköp och lagring av bränsle under andra världskriget.

Spånga var sedan urminnes tid en vidsträckt socken, som sträckte sig från Mälaren till Edsviken. I början av förra seklet bildades inom Spånga kommun municipalsamhällena Duvbo, Bromsten, Solhem, Flysta, och Hässelby. Idag är Solhem en av de äldre delarna i Spånga, som sedan 1949 ingår i Stockholms Stad. Efter införandet av stadsdelsnämnder tillhör vi idag Spånga-Tensta stadsdelsnämnd som, förutom Solhem, även inrymmer Sundby, Flysta, Bromsten, delar av Nälsta och Kälvesta, Lunda, samt Hjulsta och Tensta. Idag omfattar Solhem 3.400 hushåll, varav ungefär 1.500 villor och 500 radhus inom villaägareföreningens område.

 

Solhemskarta