Verksamhetsplan

för Solhems Villaägareförening 2022

 • Allmänt Syfte – Föreningen ska bevaka medlemmarnas intressen och främja bättre villkor för småhus­ägande. Verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och utformas i dialog med föreningens medlemmar.Målgrupp – Villa- och radhusägare i Solhem, Spånga. Totalt finns cirka 1 400 villor och cirka 400 radhus i Solhem.

  Tillhörighet – Solhems Villaägareförening är opolitisk och ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

  Ekonomi

  Intäkter – Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter. Årsavgiften består av 2 delar. Riksförbundet som svarar för medlemsregistrering, hantering av avgifter, expertstöd och ‑tjänster till medlemmarna, lobbying mm tar ut 455 kr.
  Styrelsen föreslår 50 kr till Solhems Villaägareförening (oförändrad avgift).
  Detta innebär en total avgift på 505 kr.

  Kostnader – Föreningens kostnader utgörs huvudsakligen av utgifter för medlemsmöten, information till medlemmarna och arvoden. För att hålla nere föreningens kostnader genomförs styrelsemöten hemma hos styrelsens medlemmar, för att minimera portokostnader delas information ut av styrelsen och frivilliga.

  Medlemsförmåner – Medlemmar kan låna föreningens släpkärra som tillhandahålls på ”Först till kvarn”-basis. Kärran har under 2021 lånats ut vid cirka 202 tillfällen.
  Riksförbundet tillhandahåller rådgivning, ett antal rabattavtal med leverantörer över hela landet, samt en medlemstidning som utkommer regelbundet.

  Samverkan – Föreningen verkar för utökad dialog med lokala kommunala instanser i frågor som rör småhusägande och trygghet i området. Vi samverkar med våra systerföreningar i Spånga och andra lokala föreningar samt företagarföreningen i Spånga. Vi syns även i lokala media.

  Årets planerade aktiviteter för medlemmar och intresserade

  • 26 april Årsmöte
  • 12 juni Öppna trädgårdar
  • 17 september 100-årsfirande
  • okt/nov Höstmöte om Covid-situationen tillåter
  • Tillhandahållande av lånesläp till medlemmarna
  • Engagemang i Grannsamverkan mot brott tillsammans med stadsdelen, polisen och frivilliga
  • Stöd till Grannstödsverksamheten och initiativ till Grannstödsvandringar
  • Stöd till För Spångas framtid
  • Bevakning av aktuella planfrågor i Solhem och Spånga med stöd av förtätningspolicyn
  • Engagemang i Förbundet (Villaägarna) – inte minst i planfrågor beträffande påverkan på boendemiljö, trafik och snöröjning m m.
  • Bevakning av trafikmiljö, gator och parker
  • Fortsatt insamling av e-postadresser för att underlätta och effektivisera informationsspridning
   Meddela gärna din e-postadress till sekreterare@solhem.org