Verksamhetsplan

för Solhems Villaägareförening 2019

Allmänt

Syfte – Föreningen ska bevaka medlemmarnas intressen och främja bättre villkor för småhus­ägande. Verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och utformas i dialog med föreningens medlemmar.

Målgrupp – Villa- och radhusägare i Solhem, Spånga. Totalt finns cirka 1 400 villor och cirka 400 radhus i Solhem.

Tillhörighet – Solhems Villaägareförening är opolitisk och ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

Ekonomi

Intäkter – Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter. Årsavgiften består av 395kr till Riksförbundet som svarar för medlemsregistrering, hantering av avgifter, expertstöd och ‑tjänster till medlemmarna, lobbying mm. Styrelsen föreslår oförändrad avgift till Solhems Villaägareförening (50:-), vilket innebär en total avgift om 445kr.

Kostnader – Föreningens kostnader utgörs huvudsakligen av utgifter för medlemsmöten, information till medlemmarna och arvoden. För att hålla nere föreningens kostnader genomförs styrelsemöten hemma hos styrelsens medlemmar, för att minimera portokostnader delas information ut av styrelsen och frivilliga.

Medlemsförmåner – Medlemmar kan låna föreningens släpkärra som tillhandahålls på ”Först till kvarn”-basis. Kärran har under 2018 lånats ut vid cirka 200 tillfällen.
Riksförbundet tillhandahåller ett antal rabattavtal med leverantörer över hela landet, samt en medlemstidning som utkommer regelbundet.

Samverkan – Föreningen verkar för utökad dialog med lokala kommunala instanser i frågor som rör småhusägande och trygghet i området. Vi samverkar med våra systerföreningar i Spånga och andra lokala föreningar samt företagarföreningen i Spånga. Vi syns även i lokala media.

Årets planerade aktiviteter för medlemmar och intreserade

 • 27 mars Årsmöte
 • 30 april Valborgsfirande på Gläntan (ej fastställt)
 • 11 Maj Bakluckeloppis på Spånga Gymnasiums gård (i samband med Djurexpo)
 • 9 Juni Öppna trädgårdar
 • okt/nov Höstmöte med tema som meddelas senare
 • Tillhandahållande av lånesläp till medlemmarna
 • Engagemang i Grannsamverkan mot brott tillsammans med stadsdelen, polisen och frivilliga
 • Stöd till Grannstödsverksamheten och initiativ till Grannstödsvandringar
 • Bevakning av aktuella planfrågor i Solhem och Spånga
 • Engagemang i Region ABC och VISS – inte minst i planfrågor beträffande påverkan på boendemiljö, trafik och snöröjning m m (Region ABC är Villaägarnas verksamhetsområde för A-, B- och C-länen, VISS (Villaägare i Stockholms Stad) är ett distrikt inom Region ABC med särskilt fokus på Stockholm stad.)
 • Bevakning av trafikmiljö, gator och parker
 • Fortsatt insamling av e-postadresser för att underlätta och effektivisera informationsspridning
  Meddela gärna din e-postadress till sekreterare@solhem.org