På Gång i Solhem

Västerort har varit Stockholms mest expansiva del de senaste 70 åren och enligt de planer som ligger för stadsutvecklingen så kommer det fortsätta vara så även framgent.

Spånga är inget undantag. De planer som ligger för tiden fram till början på 2020-talet kommer innebära att Spånga och Tensta får 4 500 – 5 000 nya bostäder och vår befolkning kommer öka från de ca 40 tusen vi är i dag till drygt 50 tusen. Bland dessa bostäder kommer över 1 000 vara studentbostäder så även områdets demografiska profil kommer påverkas.

Otroligt spännande utveckling som kommer driva stora förändringar i Spångas profil.

Även Solhem kommer påverkas och på dessa sidor kommer vi presentera vad som är på gång i Solhem men även delar av vad som sker i övriga stadsdelen.

 

Information och handlingar

……………………………………………………………..

Undanröjande av tidigare beviljat bygglov på Östergårdsvägen 7-9

Dom_20190430

……………………………………………………………..

På Värsta Gård pågår om- och tillbyggnaden för fullt för att slutligen ge plats för tio lägenheter. Både Stadsmuseet och Trafikkontoret har avstyrkt, byggnaden är q-märkt och åtgärderna strider mot vad PBL säger.

vg37 ritningar

……………………………………………………………..

På stadsdelsnämndsmötet i torsdags (20170824) presenterade stadsbyggnadskontoret information om Bromstensstaden etapp 2.
Mycket intressant att höra om hur arbetet fortskrider. Deras presentation finner du nedan.

Bromstensstaden etapp 2 – presentation 24e aug

Bromstensstaden – Information

……………………………………………………………..

Den 8:e juni ska exploateringsnämnden besluta i ärendet om markanvisning vid Spånga Järn, det kommer även påverka parkeringen och pressbyrån.
Markanvisning vid Spånga Järn

……………………………………………………………..

Nordealokalens framtid har nu blivit klar. Bygglovsansökan har inkommit till SBK om att få bygga om banklokalen (Slode 1) till lokal för barnverksamhet.

Ansökan för byggärende
Planritning

……………………………………………………………..

I november i fjor beslutade Trafiknämnden om planeringsramverk för pendel- och regionaltågstrafiken. Där framförs det kritik mot att snabbpendeltågen i remissutgåvans snabbpendeltågsupplägg hoppar över Spånga och de anser att Mälarbanan är mindre lämpad för snabbpendeltågstrafik.

Bra för Spånga!

Beslut: http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/Beredningen-for-trafikplanering/2016/22%20november%202016/Protokoll-6-TRP-2016-11-22.pdf

Tjänsteutlåtande: http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2016/29%20november%202016/p6-TN-2015-0017-TJUT-Beslut-planeringsramverk-pendel-regionaltagstrafiken.pdf

……………………………………………………………..

På stadsdelsnämndsmötet i torsdags (20170330) presenterade Trafikverket aktuell information om förbifarten. Mycket intressant att höra om hur arbetet fortskrider. Deras presentation finner du nedan.

Förbifart Stockholm

……………………………………………………………..

Arbetete med Mälarbanan kommer påverka pendeltrågstrafiken under året. Spånga trafikeras inte under 6 veckor i sommar samt är det avstängt från Spånga och utåt under hela påsken
Torsdag 13 april kl. 22.30 – tisdag 18 april kl. 04.30 (påskhelgen) Ingen pendeltågstrafik Spånga – Kallhäll
Torsdag 6 juli kl. 04.00 – måndag 24 juli kl. 04.30 Ingen pendeltågstrafik Stockholm C – Barkarby
Måndag 24 juli kl. 04.30 – måndag 14 augusti kl. 04.30 Ingen pendeltågstrafik Sundbyberg – Jakobsberg
Torsdag 2 november kl. 22.30 – måndag 6 november kl. 04.30 Ingen pendeltågstrafik Stockholm C – Barkarby

http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2016/25%20oktober%202016/p17-RR-SL-2015-1135-TrafikforandringarT17.pdf

……………………………………………………………..

Postenkvarteret, Mandelblomman 1, 3, 15, 16. Avsikten är att skapa ett sammanhållet bostadsbestånd. Uppgifter och situationsplan i dokumentet nedan.

postkvarteret-mandelblomman

……………………………………………………………..

Villan vid Svandammen, Sörgårdsvägen 28, har ansökt om avstyckning

sorgardsvagen28

……………………………………………………………..

Stockholms stads parkplan för Spånga

parkplan_spanga_2_101012

……………………………………………………………..