Vem är vem?

Styrelsen 2017 består av:

Pernilla van der Capellen – Ordförande
Drevkroken 41
070-080 27 18
ordforande @ solhem.org
Skolfrågor, renhållning, samverkan med andra föreningar i Solhem/Spånga, stadsplanefrågor, Brommaflyg.

Jean-Pierre Mouton – Vice ordförande
Värstagårdsvägen 9
08-761 02 95
pierre.mouton @ telia.com
Hemsidan, leverantörsguiden, detaljplaner.

Pernilla Tärning – Kassör
Molngränd 7
08-760 98 99
pernilla @ tarning.se
Stadsplanefrågor, ekonomi.

Jan Sivertsson – Sekreterare
Solhagavägen 34
070-538 85 10
sekreterare @ solhem.org
Hemsidan, ungdomsfrågor, fiberanslutning, medlemsregistret.

Roland Lundin
Stjärnfallsvägen 44
070-607 46 37
lundin.roland @ gmail.com
Parkering, trafik, medlemssläpet.

Marianne Jacobson
Tallstubbsbacken 7
070-716 35 43
jacobson.ms @ gmail.com
Grannsamverkan, trygghetsrådet, planfrågor, Spånga C förnyelse, grönområden.

Göran Mellblom
Gränsvägen 25B
08-36 05 49

Markus Birgander – Suppleant
Kälvestavägen 73
073-558 37 10
markus@birgander.com
Hemsidan, på gång i Solhem

Örjan Renström – Suppleant
Skallgångsbacken 47

Hans Hellström – Adjungerad
Gryningsvägen 30A
070-574 50 90
hans.hellstrom@mail.com
Kollektivtrafik, medlemmar, trafik

Anni Sivertsson – Adjungerad
Solhagavägen 34
070-564 73 21
anni @ sivertsson.se
Öppna trädgårdar