Vem är vem?

Styrelsen 2021 består av:

Pernilla van der Capellen – Ordförande
070-080 27 18
ordforande @ solhem.org
Skolfrågor, renhållning, samverkan med andra föreningar i Solhem/Spånga, stadsplanefrågor, Brommaflyg.

Jean-Pierre Mouton – Vice ordförande
08-761 02 95
pierre.mouton @ telia.com
Hemsidan, leverantörsguiden, detaljplaner.

Pernilla Tärning – Kassör
08-760 98 99
pernilla @ tarning.se
Stadsplanefrågor, ekonomi.

Jan Sivertsson – Sekreterare
070-538 85 10
sekreterare @ solhem.org
Hemsidan, ungdomsfrågor, fiberanslutning, medlemsregistret.

Marianne Jacobson
070-716 35 43
jacobson.ms @ gmail.com
Grannsamverkan, trygghetsrådet, planfrågor, Spånga C förnyelse, grönområden.

Göran Mellblom
08-36 05 49
goranmellblom @ gmail.com

Markus Birgander – Suppleant
073-558 37 10
markus@birgander.com
Hemsidan, på gång i Solhem

Lennart Gillström – Suppleant
076-899 68 81
lennart @ itlupus.se

Hans Hellström – Adjungerad
hans.hellstrom@mail.com
Kollektivtrafik, medlemmar, trafik

Anni Sivertsson – Adjungerad
anni @ sivertsson.se
Öppna trädgårdar