Vem är vem?

Styrelsen 2017 består av:

Pernilla van der Capellen – Ordförande
070-080 27 18
ordforande @ solhem.org
Skolfrågor, renhållning, samverkan med andra föreningar i Solhem/Spånga, stadsplanefrågor, Brommaflyg.

Jean-Pierre Mouton – Vice ordförande
08-761 02 95
pierre.mouton @ telia.com
Hemsidan, leverantörsguiden, detaljplaner.

Pernilla Tärning – Kassör
pernilla @ tarning.se
Stadsplanefrågor, ekonomi.

Jan Sivertsson – Sekreterare
sekreterare @ solhem.org
Hemsidan, ungdomsfrågor, fiberanslutning, medlemsregistret.

Roland Lundin
070-607 46 37
lundin.roland @ gmail.com
Parkering, trafik.

Marianne Jacobson
jacobson.ms @ gmail.com
Grannsamverkan, trygghetsrådet, planfrågor, Spånga C förnyelse, grönområden.

Göran Mellblom
goranmellblom @ gmail.com

Markus Birgander – Suppleant
markus@birgander.com
Hemsidan, på gång i Solhem

Anders Olsson – Suppleant

Hans Hellström – Adjungerad
hans.hellstrom@mail.com
Kollektivtrafik, medlemmar, trafik

Anni Sivertsson – Adjungerad
anni @ sivertsson.se
Öppna trädgårdar