Vem är vem?

Styrelsen består av:

Pernilla van der Capellen – Ordförande
073-640 91 81
pvdcapellen @ gmail.com
Skolfrågor, renhållning, samverkan med andra föreningar i Solhem/Spånga, stadsplanefrågor, Brommaflyg.

Jean-Pierre Mouton – Vice ordförande
070-574 16 46
pierre.mouton @ telia.com
Kontakt med förbundet centralt.

Pernilla Tärning – Kassör
pernilla @ tarning.se
Ekonomi.

Jan Sivertsson – Sekreterare
070-538 85 10
sekreterare @ solhem.org
Hemsidan, ungdomsfrågor, fiberanslutning, medlemsregistret.

Marianne Jacobson
070-716 35 43
jacobson.ms @ gmail.com
Grannsamverkan, utvidgning till Nälsta, planfrågor, grönområden.

Markus Birgander
073-558 37 10
markus @ birgander.com
Hemsidan, På gång i Solhem

Simon Skälegård
070-222 45 44
simon.skalegard @ gmail.com
Nälsta

Lennart Gillström – Suppleant
076-899 68 81
lennart @ itlupus.se

Hans Hellström – Adjungerad
hans.hellstrom @ mail.com
Kollektivtrafik, medlemmar, trafik

Anni Sivertsson – Adjungerad
anni @ sivertsson.se
Öppna trädgårdar

(Mailadresserna är ”inte klickbara” för att undvika spam.
Blankstegen på ömse sidor om @-tecknet ska inte vara med i den korrekta mailadressen.)