2024-04-17 Årsmöte på Spånga Folkan 19-21

Solhems Villaägareförening kallar till Årsmöte på Spånga Folkan.

kl 19: Årmötesförhandlingar. OBS Beslut om stadgeändring skall fattas, se nedan.

cirka 20: Fika serveras av Spånga Basket

cirka 2020 Tema: Boende och boendeekonomi med Skandiamäklarna och Söderberg och Partners

kl 21: Årsmötet avslutas

OBS: Årsmöteshandlingar kommer av miljöskäl inte att tryckas och delas ut. Ladda själv ned dem och skriv ut det du vill ha på papper.

Styrelsens förslag till stadgeändring:

På årsmötet 2023 beslutades enhälligt att Nälsta skulle inkluderas i Solhems Villaägareförenings upptagningsområde. För att detta ska bli tydligt bör också föreningens stadgar reflektera detta. Beslut om stadgeändring kan fattas vid årsmöte förutsatt att 3/4 av samtliga röster biträder förslaget.
Styrelsen föreslår därför att stadgarna justeras till följande lydelse:

Nuvarande lydelse 1§ punkt 3:
Föreningens geografiska verksamhetsområde är Solhem i Spånga Församling, Stockholms kommun.

Föreslagen lydelse  1§ punkt 3:
Föreningens geografiska verksamhetsområde är stadsdelarna Solhem och Nälsta i Stockholms kommun.

Välkomna önskar styrelsen