Author: Jan Sivertsson

2023-10-09 Höstmöte, tema Exploateringen i Spånga

Ett mycket välbesökt möte genomfördes i Spånga Folkan. Cirka 150 åhörare och representanter från Stockholms stads exploateringskontor och de politiska partierna deltog. Slutsatsen är: Ta del av information t ex via växer.stockholm där projekten listas stadsdelsvis med kontaktuppgifter till ansvariga projektledare. Gå på samråd och gör din röst hörd. Det är enklare att få gehör […]