Author: Jan Sivertsson

2020-03-19 OBS Årsmötet INSTÄLLT på grund av Corona-läget

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi beslutat att senarelägga årsmötet. Detta då många av vår engagerade medlemmar är äldre och därmed utsatta för större risk. Nytt datum är inte fastställt utan beror av hur situationen utvecklas. Kallelse kommer att skickas ut via hemsidan och e-post till medlemmar som meddelat sin e-postadress. Vi styrelsen sitter […]

2020-03-19 Årsmötet i Solhems Villaägareförening senarelagt

Vi vet ännu inte när årsmötet kan genomföras. Kallelse kommer att gå ut via e-post till medlemmar som regisrerat sin mailadress och här på hemsidan. Har du inte meddelat oss din e-postadress, gör det genom att skicka mail till sekreteraren. Tema: Förtätningen av Spånga och Solhem Årsmöteshandlingar finns här Förslag till Förtätningspolicy finns här

2019-10-22 Inbjudan till Höstmöte

Solhems villaägarförening inbjuder till höstmöte Var krisberedd – För din säkerhet! Tisdagen den 22 oktober kl 1730-2100 i Spånga Folkan, Spångavägen 353. 1730 vi bjuder på fika, så du klarar kvällen. 1800-21 Vad gör du om strömmen går och vattnet inte längre rinner i kranen? Vi har ett allt större beroende av fungerande infrastruktur och leveranser […]