Verksamhetsberättelse

för Solhems Villaägareförening 2016

Året innehöll många spännande aktiviteter såväl nya som traditionsenliga. Syftet med våra aktiviteter är att sprida information om fördelarna med att vara medlem i Villaägarna, främst Solhems Villaägareförening samt skapa en naturlig mötesplats för områdets villaägare och möjliggöra informationsutbyte och samkväm.

Medlemmar – Vid årets slut hade föreningen drygt 900 betalande medlemmar.

Ekonomi – Föreningens ekonomi är god, se bifogad resultat- och balansräkning.

Styrelse – Styrelsen har under året bestått av Pernilla van der Capellen (ordf), Jean-Pierre Mouton (vice ordf), Pernilla Tärning (kassör), Jan Sivertsson (sekreterare), Marianne Jacobson (huvudkontaktombud Grannsamverkan), Roland Lundin och Göran Mellblom. Suppleanter har varit Markus Birgander och Örjan Renström. Styrelsen har adjungerat Hans Hellström (medlemsvård), Per-Inge Strömberg och Anni Sivertsson (Öppna trädgårdar).

Revisorer har varit Per Strömbäck, Curt Rosman och Stig Olsson.

Under året genomförda aktiviteter:

  • Årsmötet
  • Valborgsfirande på Gläntan
  • Bakluckeloppis
  • Öppna trädgårdar
  • Höstmötet
  • Släpkärran för medlemslån
  • Hemsidan
  • Deltagande i Grannsamverkan mot brott
  • Deltagande i Grannstödsverksamhet

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden.

Vidare har de berörda styrelsemedlemmarna samlats i arbetsgrupper för att planera olika aktiviteter och varit representerad vid årsmöten och ett antal övriga möten i såväl Villaägarna nationellt, ABC-Regionen som Villaägareföreningar i Stockholm Stad (VISS). Jean-Pierre Mouton har varit styrelseledamot i VISS.

 

Styrelsen