Verksamhetsberättelse

för Solhems Villaägareförening 2018

Året innehöll traditionsenligt ett flertal aktiviteter. Syftet med våra aktiviteter är att sprida information om fördelarna med att vara medlem i Villaägarna, främst Solhems Villaägareförening samt skapa en naturlig mötesplats för områdets villaägare och möjliggöra informationsutbyte och samkväm.

Medlemmar – Vid årets slut hade föreningen cirka 840 betalande medlemmar.

Ekonomi – Föreningens ekonomi är i behov av viss förstärkning, se bifogad resultat- och balansräkning.

Styrelse – Styrelsen har under året bestått av Pernilla van der Capellen (ordf), Jean-Pierre Mouton (vice ordf), Pernilla Tärning (kassör), Jan Sivertsson (sekreterare), Marianne Jacobson (huvudkontaktombud Grannsamverkan), Roland Lundin och Göran Mellblom. Suppleanter har varit Markus Birgander och Anders Olsson. Styrelsen har adjungerat Hans Hellström (medlemsvård) och Anni Sivertsson (Öppna trädgårdar).

Revisorer har varit Arvid Kjellander, Christoffer Hultkranz och Lena Unemo.

Under året genomförda aktiviteter:

  • Årsmötet
  • Valborgsfirande på Gläntan
  • Bakluckeloppis
  • Öppna trädgårdar
  • Höstmötet
  • NOS-utbildning (brottsförebyggande promenader)
  • Släpkärran för medlemslån
  • Hemsidan
  • Deltagande i Grannsamverkan mot brott och Grannstödsverksamhet

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden.

Vidare har de berörda styrelsemedlemmarna samlats i arbetsgrupper för att planera olika aktiviteter och varit representerad vid årsmöten och ett antal övriga möten i såväl Villaägarna nationellt, ABC-Regionen som Villaägareföreningar i Stockholm Stad (VISS). Jean-Pierre Mouton har varit styrelseledamot i VISS. Pernilla van der Capellen är även ledamot i Regionstyrelsen för ABC.

Styrelsen i februari 2019