Om Grannsamverkan

Grannsamverkan
Under de senaste åren har villaägare i Spånga blivit utsatta för organiserade inbrottsvågor i olika omgångar. Grannsamverkan är en aktivitet för trygghet och inbrottsskydd som genomförs i samarbete med Polisen och Stadsdelen.

Vi informerar via e-post om aktuella händelser.

Anmäl din mailadress genom att logga in på förbundets (Villaägarna) hemsida och ange din mailadress på dina uppgifter. Om du inte är registrerad som medlem i Solhems Villaägareförening, behöver du (p g a GDPR) ringa till medlemsservice och ange att du ska tillhöra Solhem. 010-750 01 00 under kontorstid.

Om du tror att du är anmäld, men inte får meddelanden så kan det bero på att du bytt e-postadress och glömt att uppdatera den.

För att kontakta Polisen använd följande nummer:
För anmälan, frågor iakttagelser eller tips 114 14
Under pågående brott eller annan akut situation 112

Solhems områdesindelning i statistiken:
StatistikOmråden
Vi är också verksamma i Grannstöd.